சிந்தாமணி விநாயகர் கோவிலில் மஹா சிவராத்திரி பெருவிழா

ஸ்ரீ சிந்தாமணி விநாயகர் கோவிலில் மார்ச் 4ந் தேதிமஹா சிவராத்திரிப் பெருவிழா, ஸ்ரீ
சுந்தரேசப்பெருமானுக்கு நான்கு கால பூஜைகளும், ஹோமங்கள், விஷேசதிரவியங்களைக் கொண்டு அபிஷேகங்கள்செய்யப்பட்டு, விஷேச அலங்காரம்,அர்ச்சனையும், அன்பே சிவம் அடியவர்
குழுவினரின் பன்னிரு திருமுறை வழிபாடும்நடைபெறும்.
நிகழ்ச்சிகள் விபரம்:
மாலை 7 மணிக்கு முதல் காலபூஜை
இரவு 10 மணிக்கு இரண்டாம் கால பூஜை
நள்ளிரவு 12 மணிக்கு மூன்றாம் கால
பூஜை
அதிகாலை 4 மணிக்கு நான்காம் கால
பூஜை
அனைவரும் வருக.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *